Δείγματα δουλειάς από το μάθημα των εικαστικών.(2013-14) /Fine art lessons.(2013-14) Δείγματα δουλειάς από το μάθημα των εικαστικών με  την καθοδήγηση της εικαστικού Φιλιώς Κάτσικα./  Students' s  work following instructions from the fine art teacher Filio Katsika. 

No comments: