Ελάτε να φτιάξουμε μια ιστορία! 2016-17

Ελάτε να φτιάξουμε μια ιστορία! 
(παραγωγή γραπτού λόγου μέσω της δημιουργικής γραφής)

1η δραστηριότητα
 Στις ομάδες των μαθητών δόθηκαν λέξεις σε καρτέλες, με τις οποίες έπρεπε η κάθε ομάδα να συνεργαστεί, ώστε να φτιάξει μια ιστορία. Ο κάθε μαθητής έλεγε μια ιδέα σε μια πρόταση και ο επόμενος συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο, ώστε να υπάρχει νόημα και συνοχή στην ιστορία.Οι λέξεις ήταν: γοργόνα, φάλαινα, πυξίδα, χώρα, ομορφιά, θάλασσα, ανηφόρα, πεταλούδα, καρδιά

 Οι ομάδες δούλεψαν μαζί και συνεργάστηκαν με πολύ θετικά αποτελέσματα! 


1η ομάδα:"Μια φάλαινα φίλη"


2η ομάδα:"Η χαμένη πυξίδα"

3η ομάδα:"Η φάλαινα και η γοργόνα"

4η ομάδα:"Η γοργόνα που κινδύνευε πάνω σε μια φάλαινα"