Αφηγήσεις 2016-17Υπήρξαν σπουδαίες κοινωνίες που δε χρησιμοποίησαν τον τροχό, αλλά δεν υπήρξε καμία κοινωνία που να μην αφηγούνται ιστορίες.

Ursula K. LeGuin (1979) από το βιβλίο The Language of the Night:
Essays on Fantasy and Science Fiction

Στη δευτέρα τάξη τα παιδιά αρχίζουν να ασχολούνται πιο μεθοδικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου.Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, ο μαθητής ως δημιουργός κειμένων, πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικα χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά είδη λόγου: αναφορικός λόγος (περιγραφικά, αφηγηματικά και επεξηγηματικά κείμενα) και κατευθυντικός λόγος (οδηγίες, επιχειρηματολογικά κείμενα).

Η πρόκληση για τους δασκάλους είναι πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά που "παλεύουν" με το γραπτό λόγο. Εδώ έρχεται η αφήγηση ιστοριών ως εργαλείο των δασκάλων, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά. Η αφήγηση ιστοριών είναι μα εξαιρετικά πολύπλοκη δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την ακουστική τους μνήμη, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τη φαντασία τους και να χειρίζονται τη γλώσσα με σκοπό την πρόκληση εντυπώσεων.Η αφήγηση κάνει τη γραφή ευκολότερη και κυρίως διευρύνει τη σκέψη καθιστώντας την αφηρημένη.

Με την αφήγηση μιας ιστορίας κάθε εβδομάδα στην τάξη, θα κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε ένα αφηγηματικό απόθεμα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αντλήσουν απ' αυτό στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν δικά τους κείμενα. 


  Γωνιά ανάγνωσης και αφήγησης στην τάξη!

Οι ιστορίες που αφηγηθήκαμε είναι:

1η Ο Τσουκρούτ (ιστορία από την ελληνική παράδοση)

2η Το νερό της ζωής (ιστορίες από την παγκόσμια παράδοση, Γερμανία)

3η Ο νάνος στο κουτί (ιστορίες από την παγκόσμια παράδοση, Αίγυπτος)

4η Η κλεμμένη κορώνα (ιστορίες από την παγκόσμια παράδοση, Δαλματία)

5η Το αμπέλι του βασιλιά (ιστορίες από την παγκόσμια παράδοση, Σερβία)
6η Το Φαρί (Παραμύθι από την Κύπρο)