Σχολική χρονιά 2007-08 Διακόσμηση τάξης / School year 2007-08 Decoration of classroom!

Σχολική χρονιά 2007-08 Διακόσμηση τάξης! 
 School year 2007-08  Decoration of classroom!


Χριστούγεννα 2007Γιορτή Πολυτεχνείου 17 Νοέμβρη


Πάσχα 2008! Easter 2008!Καραγκιόζης!